Brister upptäckta på vårdcentral

GULLMARSPLAN Socialstyrelsen riktar kritik mot Carema vårdcentral vid Gullmarsplan sedan det framkommit brister i hanteringen av provsvar, doku­- mentation och information.

En patient behandlades med antibiotika för urinvägs­infektion trots att det vid en tidigare provtagning framkommit att denne bar på bakterier som var resistenta mot antibiotika. Det fick patienten inte besked om förrän senare.

Vårdcentralen har nu vidtagit åtgärder som enligt Socialstyrelsen kommer att förbättra patientsäkerheten.