Brister upptäckta vid Olovlundsskolan

JAKOBSBERG Skolinspektionen har gjort en tillsyn av Olovlundsskolan i Jakobsberg och kommit fram till kommunen inte har följt vissa bestämmelser. Även om det vid inspektionen har framkommit att eleverna trivs med sina lärare, att de lär sig och tycker att det är roligt att gå i skolan, anser Skolinspektionen att undervisningen behöver utvecklas. Bland annat saknas en plan mot kränkande behandling. Senast den 25 september ska skolan redovisa vilka åtgärder den ska vidta.