Bro kan få tätare kollektivtrafik

Upplands-Bro Förra tisdagen hade kommunen ett möte med landstingets trafikförvaltning för att diskutera kollektivtrafiken. Bland kärnfrågorna fanns behovet av tätare pendeltågstrafik till Bro. Även infartsparkeringar och parkeringsplatser vid Bro station diskuterades.

Inga konkreta beslut togs dock. Enligt kommunens webbplats var partierna splittrade men ändå ense om att så snabbt som möjligt hitta lösningar.

– Jag välkomnar att vi nu äntligen diskuterar möjliga lösningar. Tydligt är att det går att genomföra tätare turer till Bro med sidospår, kommenterade Yvonne Stein (FP).