Bro knyter ihop Rinkeby och Ursvik

Rinkeby Nästa vecka förväntas trafik- och renhållningsnämnden i Stockholm fatta beslut om en ny bro mellan Rinkeby och den nya stadsdelen Stora Ursvik.

Bron ska knyta samman stadsdelarna på ett naturligt sätt och byggas för gång-, ­cykel- och busstrafik. Kostnaden beräknas till 100 miljoner kronor.