Bro mellan Rinkeby och Sundbyberg

Rinkeby En bro mellan Rinke­by och Sundbyberg planeras. Bron är tänkt att gå mellan Rinkeby och det nya området Stora Ursvik.

Bron är i första hand avsedd för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Förslaget visas just nu på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

– Sundbyberg håller på att växa. Vägarna kommer att läggas om och även kommungränsen kommer att gå utmed nya Ulvsundavägen, säger Renoir Danyar vid stadsbyggnadskontoret.