Ny entré till Tyresta. Bro över Nyforsviken splittrar Alliansen

Nyforsviken är en del av Albysjön. Om en bro passar in eller inte råder det skilda meningar om.
Nyforsviken är en del av Albysjön. Om en bro passar in eller inte råder det skilda meningar om.
En bro över Nyforsviken är det bästa alternativet för att få till en tydlig och stor entré till Tyresta naturreservat. Det visar en utredning som kommunens tjänstemän gjort.

Men frågan splittrar Allianspartierna.

I samband med att Alby friluftsområde rustas har frågan om en bro över Nyforsviken åter aktualiserats. Enligt ett förslag skulle bron ligga söder om pulkabacken i Alby och bli en tydlig entré till Tyrestareservatet.

För Tyresös Liberaler är detta en hjärtefråga.

– Vi brinner vi för det här! Tyresö växer, fler och fler nyttjar Alby som nu förnyas med fler aktiviteter. Då är det bra om Tyresta naturreservat och nationalparken blir mer tillgängligt med en bro, både för Tyresöbor och andra. Bussförbindelserna till Nyfors är ju väldigt bra, säger Mats Lindblom (L).

Alla Allianspolitiker är dock inte lika förtjusta. Moderaterna och Centerpartiet är emot, medan Kristdemokraterna gillar idén.

– Vill man ha en vettig entré är det en bro som gäller. Under våren måste vi inom alliansen komma fram till var vi står. Det handlar om att ge och ta, säger Leif Kennerberg (KD).

Inom Moderaterna är kultur- och fritidsnämndens ordförande, Dick Bengtson, kanske brons främsta motståndare. Han menar att den skulle bli alldeles för dyr och leda till allt för stora ingrepp i naturen.

Mats Lindblom anser dock att de nio–tio miljoner som en bro beräknas kosta är en liten summa.

– En friluftsinvestering kommer många människor till gagn. Ställ det mot vad det kostar att bygga den nya ishallen. Där pratar vi om ett tresiffrigt belopp. Ska vi öppna friluftslivet i Tyresö bör vi ha den här bron, säger han.

Även oppositionspartierna är splittrade i frågan. MP säger nej medan kommunens Socialdemokrater och Vänsterpartister är försiktigt positiva. Om även SD röstar för skulle bron kunna förverkligas utan Moderaternas medverkan.

– Det kan mycket väl bli så, även om vi först måste ta ställning till kostnadsfrågan. Det här var ju något vi Socialdemokrater föreslog redan för 20 år sedan, säger Anita Mattsson (S).