Brobeslut sparar tio miljoner kronor

Efter drygt ett års handläggning har mark- och miljödomstolen bestämt att Gamla Lidingöbron inte behöver vara öppningsbar. Det innebär att staden sparar ungefär tio miljoner kronor.

Det är omkring tio år sedan broklaffen på Gamla Lidingöbron senast fungerade.

Men enligt en dom i Miljö­överdomstolen från 2008 skulle klaffen vara i gång för att segelbåtar ska kunna passera.

Eftersom en ny bro är på gång ville Lidingö stad dock helst undvika att laga den gamla och redan för mer än ett år sedan begärde kommunen att domstolen skulle ompröva beslutet.

Under tiden var staden tvungen att börja jobba med bron för att den ska vara klar innan Lidingöbanan kommer i gång.

Men nu har alltså beskedet kommit om att bron inte behöver vara öppningsbar alls. Mark- och miljödomstolen skriver i domen att på grund av nya omständigheter blir kravet på öppningsbarhet onödigt strängt. De har bland annat tagit hänsyn till att Lidingöbanan ska fortsätta gå över bron och att en helt ny bro ska byggas.

– Det känns ju verkligen skönt att vi slipper lägga ner miljoner på något som vi tycker är onödigt. Nu sätter vi stopp för alla arbeten som har med klaffen att göra, men fortsätter att se över bron nu när den ändå är avstängd för spårtrafik, säger Joakim Forsell, tillförordnad förvaltningschef.

Domstolens besked kom i sista minuten. Om det kommit ett par veckor senare hade staden tvingats beställa större delen av arbetena med broklaffen och därmed förlorat uppemot tio miljoner kronor. Fram till och med i dag har omkring två miljoner lagts på byggprojektet.

– Nu behövde vi aldrig beställa de stora arbetena så vi är ganska nöjda, säger Joakim Forsell.

Förslaget på hur den nya bron ska se ut presenteras efter sommaren. Projekt­ledaren Britt-Marie Jacobsson har tidigare sagt att det är viktigt att hålla nere lutningen på bron för att underlätta för cyklisterna. Sjöfartsverket kräver dock att den segelfria höjden ska vara minst 11,5 meter, vilket skulle innebära en backe för cyklister och gående.

Fakta

Ny bro över Lilla Värtan klar 2020

Lidingö kommunfullmäktige tog hösten 2012 beslut om att ersätta Gamla Lidingöbron med en helt ny bro som ska bli färdigställd år 2020. Den nya bron kommer likt Gamla Lidingöbron att vara en bro för gång- , cykel- och spårvägstrafik.

Gamla Lidingöbron kommer att rivas i slutskedet av den nya brons byggnation. Fram till 2020 gör staden mindre reparationer av Gamla Lidingöbron för att den ska vara fortsatt säker.

Källa: Lidingö stad