Brobygge behöver utredas mer

Den tänkta gång- och cykelvägen över Roslagsvägen.
Den tänkta gång- och cykelvägen över Roslagsvägen.
I samband med att Albanoområdet exploateras med bland annat studentbostäder har det beslutats att man ska få till en bro över Roslagsvägen. Ett projekt som nu behöver utredas ytterligare.

Roslagsvägen, som löper norrut mellan Albano och Bellevueparken, ses som en barriär för gång- och cykeltrafikanter. Det är långt mellan övergångsställena och en person som ska ta sig från Albano kan tvingas gå cirka 500 meter för att komma till ett övergångsställe. En bro har därför planerats.

Enligt ett projektdirektiv från trafikkontoret behöver man nu utreda bron ytterligare.