Brobygge i Veddesta skrotas – och görs om

Nyheter Järfälla kommun och Trafikverket avbryter bygget av Veddestabron.

Nu planeras i stället en helt ny bro som ska anpassas till utbyggnaden i Barkarbystaden. Där ska nämligen ytterligare 10 000 bostäder tillkomma.

Den nya bron blir bredare och får busskörfält och en gång- och cykelled.

– Självklart är det inte optimalt att behöva avbryta bygget, men efter att ha vägt fördelar och nackdelar mot varandra ser vi att det här är den bästa långsiktiga lösningen för vår växande kommun, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.

Den nya bron ska stå klar 2017.