Brobygge påbörjat i Rinkeby

RINKEBY Nu är snart de gamla betongbroarna i Rinkeby ett minne blott. Upprustningen av Rinkebystråket har påbörjats. Där ska en ny affärsgata byggas och de gamla betong gångbroarna ska ersättas av nya på samma plats.

Gångbroarna vid Askebygången och Norra Rinkebygången är nu avstängda. Även gångvägen längs Rinkebystråket från Skårbygränd vid Folkets hus upp till Degerbygränd är nu avstängd. Gående hänvisas över till andra sidan Rinkebystråket. Ett tillfälligt övergångsställe har satts upp vid Hinderstorpsgränd – Hällbybacken.

Två av gångbroarna väntas vara klara under 2014 och den tredje i början av 2015.