Bröder belönas för kulturinsatser

BOTKYRKA Bröderna Salazar, uppväxta i Fittja och mer kända som The Salazar Brothers, får Botkyrka kommuns kulturstipendium 2012. De får stipendiumet för flera framgångsrika musikprojekt de senaste åren . I motiveringen omnämns bröderna som förebilder för många unga.

Läraren Ewa Jacquet belönas med Botkyrkas barn- och ungdomskulturpris för att hon med ”smittande engagemang använt sig av kultur, drama och skrivande i sin undervisning.