Bröllopsföretagare får inte viga

Mannen driver ett företag som erbjuder ceremonitjänster i samband med bröllop, därför får han inte förrätta vigslar. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Länsstyrelsen beslutade i januari 2013 att återkalla Järfällabons förordnade som vigselförrättare med anledning av hans bolag. Mannen överklagade beslutet.

Högsta förvaltningsrätten slår nu slutgiltigt fast underinstansernas beslut. I domen anges bland annat att en vigselförrättare inte får ”ge intryck av att företräda något annat intresse än det allmänna”.