Brommas äldre får ytterligare 10,1 miljoner 2016

Alviks hemtjänst, Bromma demensteam och Sörklippans äldreboende är några av de verksamheter som får del av de statliga stimulansmedlen till äldreomsorgen. Men bidragen minskar något jämfört med hösten 2015.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stimulansmedel till äldreomsorgen. Tanken är att öka bemanningen i äldrevården och pengar delades ut redan i höstas. Då fick stadsdelen Bromma drygt 7 miljoner kronor på halvårsbasis till äldrevården. Nu väntas Bromma få ytterligare 10,1 miljoner kronor för hela 2016 – alltså något mindre per halvår än i höstas. Beslut tas i äldrenämnden i kväll.

– Vi är nöjda att få ytterligare stimulansmedel så att vi kan ha fortsatt ökad bemanning inom äldreomsorgen, säger verksamhetsområdeschef för äldreomsorgen i Bromma Susanne Brinkenberg.

Hon tycker att stimulansmedlen är ett välkommet tillskott.

Märks det något för de äldre?

– Ja, det är mer personal ute i verksamheterna som bidrar till ökad kvalité, säger hon.

Att bidraget på helårsbasis minskar något oroar henne inte för närvarande.

– Jag ser det som positivt att vi får medel, säger hon.

Kommer ni inte att få minska antalet anställda i vården nu jämfört med i höstas?

– Det är för tidigt att säga, men det tror jag inte. Till viss del får vi ju behålla de ökade resurserna, säger Susanne Brinkenberg.

– Men det är klart att det blir en utmaning med långsiktigheten. För att den ökade bemanningen och tryggheten och kvaliteten i vården ska ha en beständighet, är det viktigt med framtida möjligheter till fortsatta stimulansmedel eller annan finansiering.

Varje utförare av äldreomsorg i Stockholm har fått möjlighet att söka pengar för ökad bemanning. 266 ansökningar har kommit in och nu kommer, om nämnden beslutar enligt förvaltningens förlag, 235 beviljas del av pengarna.

I Bromma får i så fall alla kommunala verksamheter pengar och även flera av de privata aktörerna. Några av dessa är Alviks hemtjänst, Bromma demensteam och Sörklippans äldreboende

En del av pengarna i Bromma ska gå till dietister som ska ge råd till särskilda boenden för äldre.

– Vi har en särskild överenskommelse i västerort där vi ska dela på två dietister i verksamheterna i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Bromma, säger Susanne Brinkenberg.

Stadsdelarna måste redovisa tillbaka till Socialstyrelsen hur stimulansmedlen används, det vill säga hur många som anställts.

Enligt Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm, har satsningen under 2015 visat att både bemanningen och tiden för arbetsledning ökade i kommunen.

– De extra pengarna är ett välkommet tillskott, säger hon.

Totalt har äldrevården i Stockholms kommun fått 157,6 miljoner kronor.