Bromma är bäst i stan på jämställdhet

BROMMA Bromma stadsdelsförvaltning har fått en utmärkelse för bästa jämställdhetsindex JÄMIX för år 2013. Drygt 210 verksamheter med cirka 640 000 medarbetare inom privat och offentlig sektor har medverkat. Bromma fick utmärkelsen bland deltagande stadsdelsförvaltningar inom Stockholms och Göteborgs stad.

Indexet visar hur jämställdheten ser ut i organisationen.