Norra Bromma får p-avgift – i södra står du gratis

I de norra delarna måste du snart betala. I de södra slipper du.
I de norra delarna måste du snart betala. I de södra slipper du.
Bor du i norra delarna av Bromma? Då får du vänja dig vid att betala parkeringsavgifter igen. Det efter att Stockholms stad sett över de omtvistade reglerna.

Under torsdag förmiddag kom beskedet att Stockholms stad återinför p-avgifter i Bromma. Det efter att Transportstyrelsen i december tagit bort dem på 289 gator efter ett överklagande som vunnit laga kraft.

I februari kommer avgifterna tillbaka – men bara på vissa gator i valda områden. I norra delen av Bromma, där det finns fler flerfamiljshus och närhet till kollektivtrafik, är det högre belastning på parkeringsplatser. Där måste bilister snart betala igen.

– Vi kommer att undersöka effekterna av de nya reglerna löpande och när behov uppstår återinföra parkeringsavgifter på fler gator i området, säger Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret.

Den södra delen ligger av Bromma ligger däremot längre från kollektivtrafiken. Där parkerar generellt färre på gatumarken och det brukar vara lättare att hitta lediga parkeringsplatser. Därför kommer gatorna där att få avgiftsfri parkering i kombination med parkeringsförbud på servicedagar.

– Vi börjar så, säger Jarina Edlund på trafikkontoret.