Bromma får fler cykelbanor under året

Bromma Många cyklister kör mot enkelriktat för att komma från tvärbanebron till Alvik. Nu ska Runda vägen mellan Terrassvägen och Ekstigen anpassas för cykeltrafik, ett arbete som startar nu i veckan och ska vara klart redan nästa vecka.

Gatan ska regleras så att dubbelriktad cykeltrafik tillåts på sträckan, p-platser ska tas bort och det ska vara tydlig skyltning för cyklister. Även korsningen mot Ekstigen ska göras mer framkomlig för cyklister.

Ytterligare ett cykelstråk prioriteras, enligt Stockholms stad. Gustavslundsvägen ska få en dubbelriktad cykelbana utmed hela vägen. Vid Alviksplan ska cykelbanan ansluta till Drottningholmsvägen.

Det projektet ska preliminärt vara klart under 2015.