Bromma får minst fyra nya grundskolor

Marie Hestvik med sonen Leo, 2 år, tycker att det känns svindlande att Bromma dessutom ska få fyra helt nya grundskolor.
Marie Hestvik med sonen Leo, 2 år, tycker att det känns svindlande att Bromma dessutom ska få fyra helt nya grundskolor.
Bromma växer så det knakar och det börjar bli trångt i stadsdelens grundskolor.

Nu kan lokaltidningen Mitt i avslöja att utbildningsförvaltningen planerar för att bygga minst fyra helt nya grundskolor i området. Och ytterligare minst fyra skolor ska byggas ut.

Nya Elementar i Norra Ängby är en av de grundskolor som kommunen planerar att bygga ut på grund av befolkningsökningen i stadsdelen.

Även Blackebergsskolan, Alviksskolan och Beckombergaskolan planerar man att bygga ut eller om – allt på grund av de nya bostadsområden och förtätningar som planeras i Bromma.

Fram till år 2040 kommer det att behövas ytterligare 4 000 skolplatser i stadsdelen enligt utbildningsförvaltningen. Prognosen bygger både på befolkningstillväxten men är också gjord utifrån söktrender. Skolorna i Bromma är väldigt populära. Både stadsdelens egna barn men även barn från andra håll i staden vill gå där. Idag finns det cirka 10 000 skolplatser i Bromma – och det är redan trångt i många skolor.

– Det är tråkigt att de byggs så mycket. Det blir inte lika charmigt om det är hus överallt, tycker Marie Hestvik i Eneby som har två tonårsdöttrar och en tvåårig son.

Att det är fullt i skolor och förskolor märks tydligt tycker hon.

– Det är svårare att få en plats

Framtidsutvecklingen med minst fyra helt nya grundskolor i Bromma svindlar lite, tycker Marie Hestvik.

– Jag orkar inte ens tänka på det, säger hon.

Tanken är att två av de nya grundskolorna ska byggas i det expanderande Alvik respektive i den nya stadsdelen Solvalla som ska börja byggas inom några år.

I Riksby och centrala Bromma planeras för ytterligare två nya grundskolor i och med den stora utbyggnaden av nya bostadsområden i norra Riksby .

Brommas sorgebarn vad det gäller grundskoleplatser är Mariehäll och Annedal. Utbildningsförvaltningen konstaterar i ett internt utlåtande att det skulle behövas ytterligare en helt ny grundskola i Annedal – utöver Mariehällsskolan. ”Projekt pågår för att etablera paviljonger för att hantera intaget 2016 och 2017” skriver man.

Problemet i Annedal är att kommunen inte äger tillräckligt med mark i området och att mycket av ytan redan är bebyggd. Utbildningsförvaltningen har nu vänt sig till exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret med en vädjan om hjälp att hitta mark.

– Problemet är att man inte tidigare har synkroniserat bostadsbyggande med planeringen av nya skolplatser, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

– Nu måste vi få upp byggtakten även vad det gäller grundskolor alla förvaltningar och bolag måste hjälpa till med att få fram de tomter som behövs, säger han.

Enligt honom har kommunens förvaltningar precis inlett ett mer samordnat samarbete vad det gäller planeringen för skolplatser och förskoleplatser.

– Bromma är ett spännande utvecklingsområde där det finns många lämpliga tomter och ställen där det finns byggrätter enligt detaljplanen. Vi måste få upp en ännu snabbare takt vad det gäller utbyggnad av skolor än den gamla majoriteten. Vi ska pressa på, säger Olle Burell.

Fakta

Här behövs nya grundskolor

Alvik och Solvalla: Under 2015 har arbete för att reservera mark åt två nya F-9 skolor med vardera 900 elever satts igång. Utbildningsförvaltningen jobbar för att säkra upp bra tomter till skolorna.

Riksby och centrala Bromma: Utbildningsförvaltningen är med från start i planeringen för att bygga 3000-4000 nya bostäder i Riksby, Åkshov och Åkeslund. Målet är att säkra tomter för två nya grundskolor i området.

För att öka kapaciteten ytterligare på skolorna i Bromma planeras för både utbyggnad och ombyggnad av minst fyra grundskolor. Till att börja med gäller det Nya Elementar, Blackebergsskolan, Alviksskolan och Beckombergaskolan.

Källa: Utbildningsförvaltningen