Bromma flygplats sparkar ut företagare

NYHETER En man som bland annat driver ett företag i flygbränslebranschen kämpar för sin rätt för att få ha kvar sin verksamhet på Bromma flygplats.

Swedavia, som driver flygplatsen, vill utnyttja platsen där mannens hangar ligger till annat och har beslutat att mannens verksamhet ska bort.

Tingsrätten ger flygplats­en rätt men mannen ger sig inte och överklagar nu ärendet till hovrätten. Enligt mannen har flygplatsen inte har rätt att sparka ut honom.

Dessutom menar han att det finns gott om mark, bland annat en golfbana, som bör tas i anspråk i stället för att tvinga iväg hans företag.