ANNONS

Bromma redo för att hjälpa spelmissbrukare

Brommas socialtjänst är redo inför nya spelmissbrukslagen.
Brommas socialtjänst är redo inför nya spelmissbrukslagen.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder olika former av terapi och har en terapeut med kompetens gällande nya spelmissbrukslagen. Men personalen utbildas först en bit in på nya året.
ANNONS

– Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder olika former av psykosocial behandling, varav KBT är en del. Inom stadsdelens öppenvård i egen regi finns terapeut med kompetens gällande spelmissbruk samt återfallsprevention, säger Suzanne Hartenberger, verksamhetscontroller på Brommas socialtjänst.

Erbjuder ni gruppterapi särskilt för spelmissbrukare?

– Individuell behandling erbjuds, gruppverksamhet finns inom beroendecentrum Stockholm via beroendemottagningen i Alvik. Gruppbehandling kan komma att startas i stadsdelen om behov finns.

Finns det anhörigstöd särskilt utformat för anhöriga till spelmissbrukare i Bromma i dag, exempelvis inom socialtjänst och terapi?

Anhörigstöd finns och erbjuds för anhöriga till personer med beroendeproblematik inom vår öppenvård, säger Suzanne Hartenberger.

Börjar utbilda nu

Bromma stadsdelsförvaltning har en budget- och skuldrådgivare anställd på heltid som också kan hjälpa till, däremot har Bromma inte utbildat personalen med anledning av nya lagen.

– En utbildningsinsats är planerad i början på 2018, säger Suzanne Hartenberger.

Hur ser ert förebyggande arbete ut?

Arbetet handlar om att kunna informera alla brukare i Bromma att möjligheten att få stöd finns. På samma sätt som vid missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel skall vi bistå med insatser eller försöka motivera spelmissbrukare som behöver stöd, vård och behandlingsinsatser att söka hjälp för att komma till rätta med sina problem, säger Suzanne Hartenberger.

ANNONS
Fakta

Denna hjälp kan spelmissbrukare få i Bromma

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Ja, delvis
  3. Utbildad personal? Inte ännu, men utbildning påbörjas snart
  4. Anhörigstöd? Ja
Källa: Stadsdelsförvaltningen
ANNONS