Bromma är en av de med längst kötid till BUP

En ny mätning visar att BUP i Brommaplan har den fjärde längsta kön i länet.
En ny mätning visar att BUP i Brommaplan har den fjärde längsta kön i länet.
Regeringen har ett mål som säger att alla sökande till BUP ska erbjudas ett första besök hos barn och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. I Bromma får bara 82 procent den hjälpen.

Regeringen har ett mål som säger att alla sökande till BUP ska erbjudas ett första besök hos barn och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, skriver SVT. Köerna är för långa och förra året klarade inget landsting målsättningen.

En ny mätning visar att BUP i Brommaplan har den fjärde längsta kön av alla mottagningar i Stockholms län. Under 2017 var det endast 82 procent av alla som sökte hjälp som fick det inom 30 dagar. I Sollentuna är det värre, där var det endast 67 procent som fick hjälp inom 30 dagar.

I Ektorp, Västerhaninge har man hjälpt 100 procent inom 30 dagar.

Barn och ungdomspsykiatrin fick prestationsbaserade extrapengar under den borgerliga regeringens styre. Målet var då att  90 procent av alla förstabesök skulle ske inom 30 dagar och 80 procent av alla fördjupade utredningar inom ytterligare 30 dagar.

Den nuvarande regeringen övergick sedan 2015 till tillitsstyrning, där alla landsting får ta del av extrapengarna oavsett prestation. Målsättningen är dock att samtliga ska få vård inom de stipulerade 30 dagarna.

Tidpunkten för när regeringen slopade prestationskraven sammanfaller med att landstingen blivit klart sämre på att uppnå målen. 2015 var det 89 procent av sökande till barn- och ungdomspsykiatrin som fick ett första besök inom 30 dagar, men 2017 hade siffran sjunkit till 75 procent.