Föräldranöjdhet i förskolan – Bromma över snittet

Förskola Stuvsta Huddinge
Bromma höjer sitt resultat på de flesta punkter, och lägger sig strax över snittet i länet.
89 procent av vårdnadshavarna i Bromma är nöjda och trygga med förskolan, jämfört med länet där siffran är 87. Det visar en ny undersökning från Stockholms stad.

Undersökningen bygger på frågor om ett flertal olika områden.

I en sammanräkning av uppmätt nöjdhet, trygghet, och benägenhet att rekommendera förskolan 2019 får Bromma 89 procent – i Stockholms stad ligger siffran på 87.

Sämre samverkan med hemmen

Vårdnadshavare har även fått svara på frågor om fyra andra områden: utveckling och lärande; normer och värden; samverkan med hemmet; och kost, rörelse och hälsa.

Även här får Bromma samma eller högre resultat på samtliga, jämfört med Stockholms stad.

Detsamma gäller Brommas egna resultat jämfört med förra året – förutom i hur föräldrar upplever samverkan med hemmet, som sjunkit från 87 till 84 procent sedan 2017.

– På rak arm kan jag inte säga vad det beror på, men om det ser ut så ska vi självfallet ta till oss för att bli ännu mer delaktiga och få en bättre dialog med Brommas föräldrar, säger Johan Paccamonti (M), ordförande i Brommas stadsdelsnämnd.

Fakta

Nöjdhet i procent, Bromma jämfört med Stockholms stad

Utveckling och lärande: 82 (81)

Samverkan med hemmet: 84 (82)

Kost rörelse och hälsa: 80 (80)

Normer och värden: 92 (90)

Generell nöjdhet: 88 (86)

Sammanfattande omdöme: 89 (87)

I Bromma svarade 66 procent av de tillfrågade vårdnadshavarna.

(Siffran inom parantes är Stockholms läns resultat i år.)

Källa: Stockholms stad