Bromma tar fram plan mot självmord

En handlingsplan för hur man förhindrar unga från att begå självmord håller på att tas fram i Bromma.

– Det gäller att sätta in alla tillgängliga resurser snabbt när en ung person är i riskzonen, säger psykiater Ullakarin Nyberg.

Ullakarin Nyberg är överläkare vid Norra Stockholms psykiatri, suicidolog och suicidforskare vid Karolinska institutet samt författare till boken ”Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord”.

Det är på hennes initiativ som handlingsplanen mot självmord tas fram i Bromma som ett samverkansprojekt för suicidprevention. Bromma hade under en period en våg av självmord hos unga människor.

– Jag har blivit inkallad till Bromma flera gånger efter att det har inträffat ett självmord. Det finns en smittoeffekt när det gäller tonårssuicid, och det gäller att hitta de fall där ungdomar inspirerar varandra negativt, säger Ullakarin ­Nyberg.

I handlingsplanen ska det finnas uppgifter om var man kan vända sig för att hjälpa någon som är i riskzonen för att begå självmord.

– Om en ung person inte vill ha kontakt med BUP kan man kanske få träffa en polis eller en fältassistent i stället. När det gäller självmord har man ofta en benägenhet att tänka att problemet ligger på någon annans bord, ofta psykiatrins, men det räcker inte, utan vi ­måste bli mycket bättre på att sam­verka, säger Ullakarin ­Nyberg.

Som en inledande del i handlingsplanen bjuder Bromma och Västerleds församlingar in till en gemensam föreläsning om ungas psykiska ohälsa tillsammans med bland annat Stockholms stad, psykiatrin, polisen, skolan och räddningstjänsten.

Där tar de bland annat upp hur man kan tala om liv och död med den som inte orkar leva.

Två av föreläsningarna, den 7 och 15 september, är till för professionella aktörer som arbetar med unga, som till exempel skolan.

Den 9 september är före­läsningen öppen för föräldrar och andra som möter ungdomar, till exempel i ideella organisationer och självklart också för ungdomarna själva.

– Man får anmäla sig till Västerleds församling, det är begränsat antal platser, säger Clary Nilsson, diakon på församlingen, som jobbar med ungdomar och suicidprevention.

När handlingsplanen är klar under hösten kommer den att vara tillgänglig för alla som möter ungdomar som är självmordsbenägna.

Förhoppningen är att det förebyggande suicidprojektet i Bromma ska fungera som ett pilotprojekt för andra stadsdelar.

– Det viktiga är att våga prata om självmord. Många har fördomar om att det blir värre om man pratar om det, men vi kan göra skillnad genom att prata och lyssna, säger Clary Nilsson.

Det finns en smittoeffekt när det gäller tonårssuicid.Ullakarin Nyberg, suicidforskare