bromma undantas nya regler

Bromma Den statliga Bullersamordningsutredningen lämnade nyligen sitt slutbetänkande. Den gällande gränsen för flygbuller vid nybyggda uteplatser, 70 decibel, föreslås få överskridas 19 gånger per dygn.

Bromma väntas dock undantas från nya regler eftersom situationen där är speciell.

– Förutsättningarna för Bromma som cityflygplats är unika. Nya regler kommer inte att gälla där. Det kommer varken bli lättare eller svårare att bygga nytt, säger Arne Fredlund på stadsbyggnadskontoret.

Redan nu godkänns en del nybyggnation trots att de gällande bullerreglerna inte kan efterlevas.