Bromma växer mest i Stockholm

Bromma växer så det knakar. År 2024 tror Stockholms stad att stadsdelen kommer att ha 18 000 nya invånare.

Samtidigt byggs det för fullt. Erik och Jesper Jansson har precis flyttat in i en nybyggd fyra i Annedal

– Man bor i stan men ändå på landet, säger Jesper Jansson.

Förra året växte Brommas befolkning mest i hela Stockholms stad – med 3,6 procent. Den 31 december 2014 bodde 74 161 personer i Bromma.

Två nyinflyttade är Erik Jansson, 50 år, och sonen Jesper Jansson, 19 år. Det flyttade till nybyggarområdet Annedal i nordöstra Bromma i somras – och stortrivs.

– Det gör mycket att de har byggt som de har byggt, säger Jesper Jansson som gillar variationen på husen i Annedal vad det gäller färg, form och stil.

Totalt har det byggts cirka 2 000 nya lägenheter i Annedal de senaste åren. Men området fortsätter att växa, bland annat planeras för ytterligare 285 bostäder med byggstart 2017.

Och det är inte bara i Annedal det byggs. Enligt Stockholms stads prognos kommer det att skapas 7 738 nya bostäder i Bromma fram till 2024 – och då är inte eventuella planer på att bebygga Bromma flygplats inräknade. Om avtalet mellan Stockholms stad och Luftfartsverket om att behålla Bromma flygplats till 2038 rivs upp kan de bli ännu fler bostäder.

– Det är ett kraftigt bostadsbyggande, säger Christian Skarman, demograf på Sweco och projektansvarig för Stockholms stads befolkningsprognos som även tittar mycket på bostadsbyggande.

Stora byggen pågår i Beckomberga och Blackeberg och ytterligare ett 20-tal mindre byggen finns beslutade och klara på olika håll i stadsdelen, bland annat i Riksby, Norra Ängby och Nockebyhov.

De två största byggprojekten som planeras i Bromma just nu handlar om 3 000 nya bostäder i området runt Brommaplan och 1 200-1 500 nya lägenheter i området vid Solvalla. Vid Brommaplan tittar man på möjligheten att bygga bostäder ovanpå den framtida överdäckningen och på den plats där Bromma reningsverk ligger idag.

På grund av bostadsbyggandet tror Sweco på en fortsatt stor befolkningsökning i stadsdelen Bromma med cirka 2 000 personer per år fram till 2024 då stadsdelen spås ha 92 110 invånare. Det är den tredje kraftigaste befolkningsökningen i kommunen.