Brommaborna är nöjdast över livet

Brommaborna tillhör dem i länet som är mest nöjda med sina liv. Hela 95 procent känner sig nöjda och 0 procent känner sig inte alls är nöjd med livet.

I hela Stockholms län är 92 procent av invånarna nöjda med de liv de lever. Det visar en undersökning som Statistiska Centralbyrån har gjort på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholm för att undersöka hur invånarna i länet upplever sin vardag, ser på samhällsinstitutioner och vad man tror om framtiden.

Brommaborna tillhör de invånare i länet som trivs bäst med livet.

När det gäller boendetrivseln toppar Brommaborna även där med dryga 95 procent som trivs med sitt boende tillsammans med Norrmalmsborna. I Bromma upplever över 99 procent att de har nära till grönområden.

Invånarna i Bromma tillhör också dem som i högst grad upplever sitt allmänna hälsotillstånd som någorlunda, eller bättre – alla över 98 procent. I Hässelby-Vällingby är siffran 93 procent.

I Bromma upplevs luftföroreningar inte heller som något stort problem. Nedskräpning upplevs som ett mindre problem i Bromma. Inte ens trängsel i kollektivtrafiken upplever Brommaborna som besvärande. De är inte heller särskilt oroliga över att bli arbetslösa.

Hässelby-Vällingby sticker inte ut på samma sätt som Bromma i undersökningen, förutom när det gäller förtroendet för barnomsorgen, där Hässelby-Vällingbyborna har störst förtroende i länet.

Meningsfull fritid Trivs på jobbet Nöjd med egna ekonomin

Bromma 87,4 92.1 88,1

Hässelby-Vällingby 87,7 82,2 73,8

Kommunen 86,9 89,6 82,1

Källa: SCB