Brommaflyg kan sätta stopp för höghus

NYHETER I december uppgraderades Bromma flygplats till kategori 3C-flygplats, vilket betyder att man kan ta emot större flygplan. Men i och med beslutet utvidgades säkerhetszonen runt flygplatsen. Nu ingår hela Bromma, Spånga, Sundbyberg och Solna i den innersta säkerhetszonen tillsammans med delar av innerstan.

Det innebär att inga byggnader får sticka upp mer än 60 meter över vattennivån, och varje planerad byggnad måste analyseras av Transportstyrelsen ur säkerhetssynpunkt. Risken finns nu att flera planerade sju- och åttavåningshus inte kan byggas.