Brommaflyget kan få bullra ännu mer

Kristinebergsbon Therese Knapp skulle inte bli glad över fler flyg. Hon har vant sig vid bullret, men gäster klagar ofta på flyplanen.  Foto: Pekka Pääkkö
Kristinebergsbon Therese Knapp skulle inte bli glad över fler flyg. Hon har vant sig vid bullret, men gäster klagar ofta på flyplanen. Foto: Pekka Pääkkö
Bullergränser som av hälsoskäl ska gälla i resten av Sverige – ska inte gälla i Stockholm.

Kristinebergsborna, som redan har Tranebergsbron utanför fönstret, kan få stå ut med fler högljudda flygplan framöver.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat är Kristineberg ett av de mest bullerdrabbade områdena i Stockholm. Planen som går in för landning på Bromma flygplats passerar 200 meter över hustaken.

Och nu kan alltså flybullret öka.

– Jag skulle inte bli glad över mer flyg, säger Therese Knapp som har bott i Kristineberg i tre år.

Många av grannarna som Lokaltidningen Mitt i träffar håller med. Men man vänjer sig vid de höga ljudnivåerna.

– Man blir väl lite hemmablind, men gäster klagar ofta över att det inte går att prata när planen flyger förbi, säger Therese.

Det senaste i bullerfrågan är att en statlig utredning vill att flygplatser ska ha rätt att överskrida maxbullernivån på 70 decibel utomhus 16 gånger per dag och tre gånger per natt. Det är det ljud som uppkommer när de största planen startar och landar.

Men Stockholm, och Bromma flygplats, ska undantas från reglerna, enligt utredningen.

Samtidigt redovisar utredningen enig forskning på att flygbuller kan skada människor. Vuxna löper risk för till exempel hjärtproblem och barn i skolan får inlärningssvårigheter.

Går förslaget igenom kan reglerna användas till att öka den tunga och mest ljudliga flygtrafiken på flygplatsen.

Men Svedavias miljöchef Lena Wennberg, som deltagit i den statliga utredningen, säger att syftet med undantaget inte är att öppna för en ökning av Brommatrafiken, utan att göra det möjligt att bygga nya bostäder närmare flygplatsen utan att begränsa flyget.

Stockholms stad har helt undvikit frågan om det slopade maxbullertaket. I remissvaret till utredningen nämns det inte alls.

Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) vill fokusera på att förändringarna gör det möjligt att bygga fler bostäder, fastän det bullrar.

Även om det blir på bekostnad av stockholmarnas hälsa?

– Det är en svår avvägning, men man får bo vart man vill. Alla vet om att det finns en flygplats i Bromma och att den har avtal till 2038.

Stör flygbullret dig?

Birgitta Fredberg, snart 100, Kristineberg:

– Det är förfärligt, ibland känns det som att de ska flyga in i skorstenen. Varför kan de inte bygga bostäder i stället?
Joakim Knapp, 36, Kristineberg:

– Ja det gör det, men man vänjer sig. Vi tystnar mitt i samtalen när planen kommer utan att tänka på det. Fler flyg skulle vara jobbigt.
Tina Filipsson, 50, Kristineberg:

– Jag störs faktiskt inte av det. Jag har bott här i 19 år och tänker inte ens på det längre. På dagarna när det är som värst är jag ändå inte hemma.
Eivor Underdal, 73, Älvsjö:

– Ja, de sekunder ett flygplan kommer kan man inte pratamed varandra.

Det är inte klokt att ha en flygplats så nära ett bostadsområde.