Brommas barngrupper har blivit större

Barngrupperna i Bromma har ökat under de senaste två åren.
Barngrupperna i Bromma har ökat under de senaste två åren.
Barngrupperna på förskolorna i Bromma har enligt en ny mätning ökat de senaste två åren. Liberalerna i stadshuset ser allvarligt på detta.
– Den här utvecklingen är mycket oroande, säger borgarrådet Lotta Edholm.

Liberalerna i stadshuset har tittat på förskolorna i verksamhetsberättelsen för Brommas stadsdelsnämnd för 2017. Den visar att barngrupperna på förskolorna i stadsdelen har ökat under de senaste två åren. De har ökat från 13,5 barn år 2015 till 15,98 barn år 2017.

– Detta minskar möjligheten att bedriva en bra pedagogisk verksamhet för barnen. Förskolan behöver ha lugna och trygga grupper där barnen kan utvecklas, så den här utvecklingen är mycket oroande, säger borgarrådet Lotta Edholm.

Avmätningen har skett samma datum varje år.

Personaltätheten i Brommas förskolor har enligt verksamhetsberättelsen sjunkit. 2015 gick det 4,9 barn per personal och 2017 hade det ökat till 5,27 barn per personal. Liberalerna menar att förskolorna i Bromma har tuffa förutsättningar att få verksamheten att gå ihop uppfylla stadens kvalitetsmål och samtidigt hålla sig inom sin budget, och menar att förskolan är underfinansierad.

I liberalernas oppositionsbudget, där partiet specificerat vad de vill lägga på alla verksamheter som kommunen ansvarar för, har liberalerna lagt ett större tillskott till förskolan än vad den rödgröna majoriteten har gjort.