ANNONS

Brommaskola stärker säkerheten

ANNONS

Norra Ängby Arbetsmiljöverket utför just nu ett nationellt tillsynsprojekt på skolor runt om i landet.

Norra Ängby skola i Bromma fick vid inspektionen tio punkter att förbättra.

Arbetsmiljöverket anser bland annat att skolan behöver upprätta säkerhetsrutiner kring situationer då hot och våld kan förekomma.

– Vi ser arbetsmiljöarbetet som en helhet och att samtliga påtalade brister är mycket viktiga att åtgärda. Men säkerhetsrutiner kring eventuellt hot och våld kommer att vara prioriterade, säger skolans rektor Kerstin Jansson.