Bromsten kan få ny cykelväg för 28 miljoner

nyheter På torsdag väntas trafiknämnden fatta ett beslut om en mångmiljon­satsning på cykelbanor i Stockholm. En av de satsningar som lyfts fram i satsningen är en ny cykelbana på Bromstensvägen. Totalt satsar staden 134 miljoner kronor på cykel­vägarna, 28 av dessa är vikta för Bromstensvägen.

Det är på Bromstensvägens norra sida som en dubbelriktad gång- och cykelväg föreslås byggas. Röstas förslaget igenom väntas dock byggnationen att starta tidigast 2017.

Satsningen är en del av stadens övergripande cykelplan som syftar till att få fler stockholmare att ta cykeln istället för bilen.