Bromstensskolan i topp bland skolor som lärarna flyr

Bromstensskolan hamnar på fjärde plats på listan över Stockholmsskolor med högst läraromsättning.

Här förklarar skolans rektor, Per Hansson, varför.

Mitt i publicerar idag en granskning som visar på en stor läraromsättning i Stockholms stad. Så mycket som var tredje Stockholmslärare har bytt jobb de senaste två åren.

På fjärde plats bland skolorna med högst läraromsättning i kommunen ligger Bromstensskolan. Av de 31 fast anställda lärarna på skolan 2014 jobbar bara 15 kvar idag. Över hälften av lärarna har alltså bytts ut.

– Vi har absolut haft en stor personalomsättning och det har många olika orsaker. Till att börja med har vi under åren haft många äldre på skolan, så det är många som har gått i pension, vissa har flyttat och fått jobb närmare där de bor, säger Per Hansson, rektor på Bromstensskolan.

Han tycker inte att skolan har haft svårt att rekrytera eller behålla personal, utan tvärtom att verksamheten går bättre och bättre.

– Jag har varit rektor på skolan i fyra år och har jobbat stenhårt på att utveckla skolan. Vi har fått bättre skolresultat, bättre kvalitet på fritidsverksamheten, en ekonomi som äntligen går i lås och vi har också fått in fler elever på skolan, säger Per Hansson.

Enligt utbildningsförvaltningens lista över anställda lärare i Stockholm har antalet lärare på Bromstensskolan dessutom ökat med fyra personer de senaste två åren.

Per Hansson tror att den stora lärarflytten generellt beror på att lärarna idag har möjlighet att välja och vraka bland de tjänster de är mest intresserade av.

– Det är ett stort underskott på lärare och därför har många lätt att få jobb på andra ställen. När jag pratar med andra rektorskolleger så har de samma känsla, att det i år har varit ovanligt många som har bytt skola inför det här läsåret, säger Per Hansson, rektor för Bromstensskolan.