ANNONS

Bron byggd i strid med detaljplanen

Infrastruktur, som tvärbanan, behöver inte bygglov utan styrs av detaljplanen. ”Det förutsätts att alla aktörer följer detaljplanen. Annars måste de ha en väldigt bra förklaring”, säger Lars Nygård på stadsbyggnadskontoret.
Infrastruktur, som tvärbanan, behöver inte bygglov utan styrs av detaljplanen. ”Det förutsätts att alla aktörer följer detaljplanen. Annars måste de ha en väldigt bra förklaring”, säger Lars Nygård på stadsbyggnadskontoret.
Tvärbanans bro över Ulvsundasjön bryter mot detaljplanen.

Och vagndepån har börjat byggas i industriområdet, trots att SL ännu inte fått bygglov.

Med andra ord är de svartbyggen. Nu kan Stockholms stad tvingas stoppa projektet.
ANNONS

Blandaren på cementbilens flak snurrar obevekligt i novemberdiset. Flera lyftkranar svänger sina långa armar över den enorma byggarbetsplatsen. Tvärbanans vagndepå i Ulvsunda har börjat byggas, trots att det ännu inte finns något bygglov.

Flera markplattor är gjutna, några väggar är redan på plats och murar har rests. Stadsbyggnadsnämnden har klubbat igenom en planändring som ska göra det möjligt att bevilja tvärbanedepåns bygglov, men den har ännu inte vunnit laga kraft:

Närboendes överklaganden har nämligen gjort att den nu ligger hos regeringen för beslut. Därefter kan den överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Fredrik Legeby, verksamhets­utvecklare på stadsbyggnadskontorets planavdelning, säger att bygget formellt är fel.

– SL har på egen risk valt att föregå regeringens besked. Det ska inte gå till på det här sättet, säger han.

– Den yttersta konsekvensen skulle kunna bli att de får riva.

SL har tagit fler saker i egna händer. Bredvid depåområdet ligger spåranslutningen och bron över Ulvsundasjön. De behöver i och för sig inget bygglov, men anläggningarna bryter mot den gällande detaljplanen.

Enligt den ska bron vara drygt elva meter hög och landa en bit in i Ulvsunda industriområde. Men SL:s nybyggda bro är endast sex meter hög och spåret landar vid stranden på en uppbyggd bank av stenkross.

När platsen för depån bestämdes valde SL helt enkelt att sänka bron, vilket fick till följd att stranden blockerades, en utlovad strandpromenad fick flytta ut på bryggor i vattnet och Johannesfredsvägen, som leds i en låg undergång under spåret, fick stängas av för tung trafik.

ANNONS

Tvärbanans projektledare Kurt Seliberg anser dock att SL har nödvändiga tillstånd.

– Vi bygger efter gällande marklov och beslut som är fattade av Stockholms stad.

Men marklovet gäller endast schaktning på depå-tomten. Och detaljplanen du hänvisar till har inte vunnit laga kraft.

– Stockholms stad är vår tillsynsmyndighet. Om de anser att vi gör fel kan de stoppa oss.

Och stadsbyggnadskontoret har, efter klagomål från de närboende, inlett en granskning av depåbygget. De försöker nu reda ut om de har laglig skyldighet att ingripa. Det skulle kunna innebära att depåbygget stoppas och SL tvingas betala en kännbar straffavgift. Lokaltidningen Mitt i erfar dock att kontoret kommer att råda stadsbyggnadsnämnden att inte vidta några åtgärder eftersom de samhällsekonomiska konsekvenserna skulle bli för stora. Depån beräknas kosta 1,4 miljarder kronor.

Brobygget varken kan eller vill staden ingripa emot. Stadens intention är att den nya planen, som är anpassad efter hur SL redan har gjort, ska gå igenom.

Miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck är de närboendes ombud.

– SL:s agerande sätter hela rättssystemet ur spel. Det kommer inte att ha någon betydelse vad miljödepartementet kommer fram till, för alla de värden vi försöker bevara kan redan vara förstörda.

Hon tycker att det är flagrant att Stockholms stad inte ingriper.

– Det är som att ju större projekt och ju mera pengar som är på spel, desto säkrare är de på att få rätt oavsett motargument.

Fakta

Tas i bruk 2014

Bron över Ulvsundasjön förbinder hållplatserna Margretelund och Johannesfred på tvärbanans Solnagren. Depån är placerad vid sjöns norra strand.

Solnagrenen ska enligt tidsplanen tas i bruk 2014.

Tågdepån ska få plats för 60 uppställda vagnar, reparationsplatser, tvätt- och städhall.

Närboende har överklagat detaljplanen som styr byggrätten i området med hänvisning till skyddsvärda träd och djurarter.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Västerort - Hässelby Vällingby Spånga direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.