Brons i betyg till elever från Lidingö

Årskurs 9-betygen minskar i Haninge.
Det går bra med betygen för gymnasister från Lidingö.
Gymnasister från Lidingö får höga betyg.
Färska siffror visar att deras meritvärde är tredje högst i landet. Men färre på Hersby gymnasium klarar examen på tre år.

Häromdagen presenterade SKL, Sveriges kommuner och landsting, jämförande siffror för gymnasiets resultat i landets kommuner. 

Rapporten visar att det går bra rent betygsmässigt för elever som bor i Lidingö stad.

Elevernas meritvärdet på 15,3 är det tredje högsta i landet. Elever från Danderyd hade det högsta meritvärdet (15,7) och Täby eleverna det näst högsta (15,4). Siffrorna gäller för läsåret 2015/16.

Rapporten visar också att eleverna får allt svårare att bli klar med sin gymnasieexamen på tre år. Den undersökta perioden klarade 66 procent av eleverna examen på tre år. Den föregående perioden blev 72 procent klara på tre år.

Utbildningschef Daniel Broman tror att det beror på att många väljer ett år utomlands.

– Vi är glada att våra elever har dessa möjligheter i en allt mer globaliserad värld men kommer följa utvecklingen och se hur vi kan förbättra siffrorna de kommande åren, säger han i ett pressmeddelande.

Fakta

Fem i topp

Meritvärde läsåret 15/16

Danderyd 15,7

Täby 15,4

Lidingö 15,3

Höganäs 15,1

Vaxholm 15,0

Källa: SKL