Bröstcancermottagning ska läggas ner

stockholm Bröstonkologen på Danderyds sjukhus ska läggas ner. Anledningen är att hela cancervården i Stockholm håller på att organiseras om. Vården ska koncentreras till tre bröstcentrum – Nya Karolinska i Solna, St Görans sjukhus och Södersjukhuset.

På bröstcancerföreningen Amazona är man inte positiv.

– Bröstonkologen på Danderyd är den enhet som fungerar allra bäst ur patientsynpunkt. Det är hög läkartäthet, korta väntetider och bra kontinuitet, säger Maria Wiklund Karlsson, ordförande i Amazona.

Enligt Enligt Henrik Gaunitz, planeringschef på landstinget, finns ingen anledning till oro.

– Vi tror att den bästa lösningen är att koncentrera all vård som rör en viss cancerform till ett fåtal enheter. På så sätt kan vi skapa kompetenscentra,säger han.