Damm i Brotorp ska göra Brunnsvikens vatten renare

dagvattendamm Brotorp i Sundbyberg. Foto: Sundbyberg vatten och avfall.
Dammen ingår i ett vattensystem som börjar i västra Brotorp och slutar i Brunnsviken/Östersjön.
På onsdag invigs Sundbybergs första dagvattendamm.
Dammen ligger i Brotorp och ska samla upp regnvatten och därigenom minska föroreningarna i Brunnsviken.

Vid översvämningar leds stadens föroreningar med regnvattnet ut i sjöar och vattendrag.

För att samla upp vattnet och kunna rena det innan det rinner vidare ut i Brunnsviken och så småningom Östersjön, så invigs på onsdag kommunens första dagvattendamm.

Dammen ingår i ett vattensystem som börjar i västra Brotorp, går via Råstasjön och slutligen rinner ut i Brunnsviken/Östersjön.

Det är Sundbybergs stad och Sundbyberg Avfall & Vatten som valt att behålla och rusta upp dammen för att ta hand om regnvattnet från tak och gator i Brotorp. Den ska även komma till glädje och nytta för grodor, vattensalamandrar och trollsländor.

Så här färdas det renade vattnet från Brotorp till Östersjön:

dagvattendamm Brotorp i Sundbyberg. Foto: Sundbyberg vatten och avfall.