Brott bakom oljeutsläppet

Sundbyberg Oljeutsläppet i Bällstaån förra måndagen misstänks ha orsakats av att någon tömt ut en stor mängd dieselolja i en brunn i gatan i Lilla Alby.

Saneringen pågick under flera dagar och prover har skickats på analys. Kommunens miljöenhet efterlyser tips på iakttagelser vid dagvattenbrunnar i Sundbyberg mellan den 15 och 21 oktober. Båtar ombeds köra försiktigt för att inte sprida ut oljan på nytt.

Enligt kommunen ska föroreningarna inte ha påverkat grundvattnet, men det är ännu okänt om djurlivet har skadats. Inga döda fåglar har hittats. En polisanmälan om miljöbrott är upprättad.