Brott och straff på schemat floppade

Till nästa termin fortsätter elevtappet på Tyresö gymnasium. Den nya satsningen på kriminalvetenskap blev ingen elev­magnet.

I takt med att Tyresö gymnasium förra året tappade drygt 300 elever sades lärare upp och program avslutades.

I år, då gymnasiet till hösten ser ut att förlora ytterligare 135 elever, fortsätter man på samma bana. Även personal som håller på med administration tvingas sluta.

Små elevkullar i hela Stockholms län gör att konkurrensen mellan gymnasieskolorna i länet blivit stenhård. Kräftgången startade 2010 och kullarna i Tyresö väntas öka först 2016.

För att möta konkurrensen lanserade gymnasieledningen under vintern två nya program med inriktning på kriminalvetenskap. Ett för naturvetare och ett för samhällsvetare. Nu, när eleverna gjort sitt val, ser man att programmen inte haft den attraktionskraft som önskat. Särskilt bland naturvetarna, där man bara fyller en halv klass, är programmet en flopp.

– Det gäller att rida ut stormen tills kurvan vänder. Men positivt är att vi har bra söktryck på yrkesprogrammen, säger Britt-Marie Lundberg Björk, chef på utvecklingsförvaltningen.

Under sommaren ska gymnasiets kafeteria rustas och lokalerna förberedas för att elever på kommunens vuxenutbildning ska kunna börja där till vintern. Även gymnasie-elevernas lokaler ska få ett lyft.

Om gymnasisterna till slut ska få en helt ny byggnad på någon annan plats utreds fortfarande.

Beslut om seniorboende nära

BREVIK Brevikshalvön ser ut att få sitt första seniorboende. Bakom idén står en privatperson.

Seniorboendet ska vara för personer som är 55 år eller äldre och ligga i korsningen Finborgsvägen/Ugglevägen. Det handlar om 12 lägenheter, samtliga med utsikt mot vattnet.

Seniorboendet ingår i detaljplanen Ugglevägen som ska klubbas av kommunfullmäktige i juni. Det är dock först om 2-3 år, när kommunen dragit ut VA som bygget kan starta, gissar privatpersonen.

ÄLTA Storkällans begravningsplats, nära Lindalen, har länge haft problem med att muren som omgärdar begravningsplatsen sprejas ner. Förra månaden eskalerade problemet och nära 100 meter mur fick färg.

Kvar efter gärningsmännen låg marschaller, sprejburkar, latexhandskar och matkartonger. Nu har kyrkogården­ polisanmält händelsen.

Klottret räknas som gravskändning och kan ge fängelsestraff.

Det gäller att rida ut stormen tills kurvan vänder.

klottret på muren vid begravningsplats anmält