Åkersberga är tryggare än du tror

Mitt i har granskat hur utomhusvåldet ser ut i Åkersberga med hjälp av Brå:s statistik.
Mitt i har granskat hur utomhusvåldet ser ut i Åkersberga med hjälp av Brå:s statistik.
Våldet i Österåker har ofta kopplingar till kriminella nätverk och drogförsäljning. Men antalet misshandelsfall är fortfarande lägre än länet i snitt och kommunpolis Mattias Tillberg ser hur en obefogad oro sprider sig i sociala medier.

Under 2017 inkom det 99 anmälningar om misshandel i Österåker, vilket innebär att våldet på stan är vanligare här än i kommuner som Täby och Danderyd sett till befolkningsmängden.

– Våldet sker ofta där målsägande och gärningsman har någon slags koppling, det kan handla om uppgörelser eller ha koppling narkotikaförsäljning, säger kommunpolis Mattias Tillberg.


Utvecklingen i anmälda utomhusbrott 2008 – 2017

Källa: Brå


Men antalet anmälningar som rör misshandel i Österåker är fortfarande betydligt lägre än länssnittet.

Enligt Brottsförebyggandet rådets siffror som Mitt i tagit fram ser man även att våldtäkter utomhus är ovanliga – i fjol kom det tre anmälningar, året dessförinnan kom det inte in en enda. Personrån är också ovanliga, som mest rör det sig om fjorton anmälningar per år – 2017 kom det in fem. Bilbränder sker då och då, men minskar i antal.

– Otryggheten triggas upp i sociala medier och det skrämmer folk att tro att man inte kan röra sig i centrala Åkersberga. Men i en kommun på 44 000 invånare är det fortfarande väldig få brott det rör sig om, säger Mattias Tillberg.


Antal anmälda misshandelsfall utomhus i södra Roslagen

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälan gjordes. Anmälningarna gäller vuxna människor där gärningsmännen är obekant. Den starkaste röda färgen markerar där det skett flest anmälningar. Källa: Polisen


Och trygghet förknippas ofta med just brottsutsatthet i utomhusmiljöer.

– Hemma känner vi oss sällan sårbara men utomhus har vi inte samma kontroll över miljön och situationen, säger Caroline Mellgren, docent i kriminologi.

Män har en större risk att råka ut för en misshandel på offentliga platser än i bostäder men kvinnor är det tvärt om, enligt nationella trygghetsundersökningen av Brå. Även vad gäller sexualbrott, som oftast drabbar kvinnor, sker en stor andel i bostäder – särskilt de grövre brotten.

Utomhus har vi inte samma kontroll över miljön och situationen

Caroline Mellgren, docent i kriminologi

Ändå känner sig kvinnor otryggare och är i större utsträckning oroliga för att vistas ute på kvällen.

– Otrygghet beror också på de eventuella konsekvenserna av det man kan tänkas råka ut för. Även om det inte är så sannolikt att man ska bli våldtagen har det väldigt stora konsekvenser vilket kan förklara varför kvinnor oroar sig mer.


Anmälda personrån i södra Roslagen

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälan gjordes. Anmälningarna gäller vuxna människor där gärningsmannen är obekant. Källa: Polisen


Mattias Tillberg förstår att den till viss del öppna drogförsäljningen i centrala Åkersberga skapar en känsla av otrygghet, vilket också framkommit i kommunens trygghetsundersökningar.

Därför har polisen satsat mer på sin närvaro i flera områden i centrala Åkersberga, men Mattias Tillberg menar samtidigt att den upplevde känslan av otrygghet inte står i proportion till de faktiska antalet brott som begås.

– För att öka den upplevda tryggheten har vi satsat mer på patrullerande poliser i vissa områden, eftersom många känner sig trygga när de ser oss.

Fakta

Så gjorde vi undersökningen

Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017. Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.

För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant. Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.

Källa: Brå, SCB och Polisen