Hon vill använda hemlig avlyssning mot gängen

Lise Tamm leder den nya riksenheten mot organiserad brottslighet.
Lise Tamm leder den nya riksenheten mot organiserad brottslighet.
Avlyssning av krypterad datatrafik. Hemlig rumsavlyssning via mobilen och hemlig fotografering via mobilen.
Det kan bli nya vapen mot gängen i Stockholm.

Sedan årsskiftet leder chefsåklagare Lise Tamm Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. En av uppgifterna blir att ta itu med gängvåldet.

– En förändring är att de använder väldigt unga personer att göra riskfyllda saker. Och vi kommer inte åt de yngsta, säger Lise Tamm.

Sverige är ett unikum i Europa som inte redan har den här lagstiftningen

Lise Tamm

Lise Tamm ser nya lagar som ett sätt att komma åt gängkriminaliteten, som hemlig dataavläsning, som en utredning nu föreslår.

– Det skulle bli som före apparnas tid, vi skulle kunna följa krypterad datakommunikation. Sverige är ett unikum i Europa som inte redan har den här lagstiftningen, säger Lise Tamm.

Vill avlyssna via mobilen

I dag krävs exempelvis att polisen fysiskt går in i ett rum som ska avlyssnas för att placera avlyssningsutrustning. Utredningen föreslår att hemlig rumsavlyssning, liksom hemlig fotografering, i stället ska få ske via misstänktas mobiltelefoner.

Några få unga män sätter skräck i omgivningen

Lise Tamm

Lise Tamm hamnade direkt i hetluften när hon tillträdde sin tjänst vid årsskiftet. När en gängkriminell sköts till döds på en restaurang i Rinkeby liknade hon situationen vid en krigszon, och fick dåvarande rikspolischefen Dan Eliasson och lokalpolischefen Niclas Andersson att reagera på ordvalet.

Här sköts en man till döds 8 januari. Foto: Anna Z Ek

Ett par månader senare när den nya enheten är igång håller hon fast vid sin liknelse:

– Situationen i Rinkeby är väldigt allvarlig. Några få unga män sätter skräck i omgivningen. Samtidigt får jag kritik för att benämna det krigszon, i stället borde man kritisera skjutningarna. Det finns boende exempelvis i Rinkeby som uttalar att de känner otrygghet. Skjuter man rakt in i en restaurang, kalla det vad man vill, man måste få stopp på det. Det är oacceptabelt.

Den nya lagstiftningen kan tidigast träda i kraft 2019. Utredningen är för närvarande ute på remiss.

– Det finns väldigt mycket åsikter och kritik. Men jag tror att förslagen går igenom i någon form, det finns en bred politisk enighet, säger Petra Lundh, utredare.