Parets bostad belamrad med stöldgods – sålde vidare på Blocket

Lägenheten i Nacka innehöll verktyg och arbetsmaskiner värdig en byggarbetsplats
Lägenheten i Nacka innehöll verktyg och arbetsmaskiner värdig en byggarbetsplats
Cementblandare. Kompressoraggregat. Markvibratorer.
Lägenheten i Nacka var fylld med stulna verktyg och arbetsmaskiner när polisen gjorde husrannsakan i januari.
I lägenheten bodde en man och en kvinna tillsammans med sin dotter.
Mannen har nu dömts till fängelse för grovt häleri, medan kvinnan har dömts till villkorlig dom och böter.

Den 9 januari gjorde polisen husrannsakan i parets bostad i Nacka.

I lägenheten bodde den 31-årige mannen och 33-åriga kvinnan tillsammans med sin dotter.

Lägenheten, liksom balkongen som hör till lägenheten och två förråd som också de hör till lägenheten, var belamrade med föremål, främst verktyg och olika arbetsmaskiner, men även en elcykel.

Förvarades i förpackningar

En stor del av föremålen förvarades i förpackningar, märkta med personnamn eller namn på företag.

Enligt åklagaren var föremålen stöldgods, stulna från arbetsplatser i Sickla, Alphyddan, Solna och Norrköping.

Den fortsatta utredningen visade att paret även hade sammanlagt tio konton på Blocket och Tradera.

På kontona hade över 3 000 försäljningar registrerats. På Tradera hade försäljningarna inbringat 2,8 miljoner kronor i intäkter. På Blocket hade annonser lagts ut på föremål med ett sammanlagt försäljningspris om två miljoner kronor. Om Blocket-föremålen verkligen blev sålda kunde polis och åklagaren inte slå fast.

Häktades men släpptes

Mannen anhölls och häktades men släpptes på fri fot i början av mars.

Både mannen och kvinnan förnekade brott.

Mannen har enligt domen förklarat att han hade köpt verktygen på Tradera och Blocket samt på Facebook. En del av verktygen och maskinerna skulle han använda själv, andra verktyg och maskiner skulle han sälja vidare på Blocket och Tradera.

Kvinnan har enligt domen sagt att hon inte gillade att mannen förvarade verktygen och arbetsmaskinerna i lägenheten. Hon hade bett honom ta bort dem. Hade hon vetat att det var stöldgods hade hon blivit ”synnerligen upprörd”.

Enligt domen berättade kvinnan även att hon hjälpt mannen med att sälja verktygen och maskinerna, antingen genom att posta föremålen, eller lämna ut föremålen när köparna kommit och hämtat dem i lägenheten.

Åtminstone allmänt sett torde detta vara en dålig affärsidé – eftersom affärer av detta slag i vart fall i genomsnitt inte torde leda till något större överskott eller något överskott alls

Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt har inte trotts på mannens och kvinnans förklaringar. Om mannens förklaring, att han köpt verktygen och maskinerna för att sälja dem vidare, skriver tingsrätten:

”Åtminstone allmänt sett torde detta vara en dålig affärsidé – eftersom affärer av detta slag i vart fall i genomsnitt inte torde leda till något större överskott eller något överskott alls.”

Mannen har nu dömts till ett års fängelse för grovt häleri, kvinnan har dömts för häleri till villkorlig dom och 100 dagsböter om 70 kronor.

Fakta

Verktyg och arbetsmaskiner som hittades i parets bostad

1 skruvdragare

1 borrmaskin

2 cirkelsågar

1 sticksåg

5 batterier

4 laddare

1 vinkelslip

2 mätinstrument

2 armeringsklippare

1 vattenpump

1 tigersåg

1 bygglampa

1 elcykel

1 klockbox

2 cementblandare

6 spikpistoler

14 skruvdragare

4 borrmaskiner

2 slagborrmaskiner

4 bultpistoler

6 cirkelsågar

3 mejselhammare

9 batterier

4 vinkelslipar

3 mätinsturment

4 väskor

1 verktygslåda

2 vattenpass

3 sticksågar

7 laddare

2 kompressoraggregat

1 svets

2 markvibratorer

1 armeringsklippare

1 manometer

14 skruvmejslar

1 värmefläkt

1 dammsugare

7 tänger

Källa: Nacka tingsrätt