”Bilden av 16-åringens farlighet går isär”

knivskärning enskede gårds gymnasium
Utbildningen har utrett skolans agerande kring den nu häktade 16-åringen.
Utbildningsförvaltningen har utrett vad som hänt kring den mordmisstänkte 16-åringen tiden före knivdådet på Enskede gårds gymnasium i förra veckan.
Enligt vad som framkommit hittills görs bedömningen att skolan inte hade kunnat förhindra det som hände.
– Tolkningen av den här elevens farlighet går isär mellan skolledningen och en elevgrupp, säger Jan Holmqvist, gymnasiedirektör.

Det var i förra veckan som en 17-årig pojke knivhöggs till döds på Enskede gårds gymnasium. En 16-årig elev har häktats, på sannolika skäl misstänkt för mord.

Flera elever har vittnat om att 16-åringen tidigare har varit bråkig och aggressiv, och de anser att skolan inte har gjort tillräckligt.

Utbildningsförvaltningen har gjort en första kartläggning av de incidenter som 16-åringen varit inblandad i. Den ingår i en större utredning som fortsätter efter nyår.

– Vår jurist har försökt kartlägga den här personens förehavanden och vad han har varit med om under den senaste månaden för att se om något hade kunnat göras annorlunda från skolans sida, säger Jan Holmquist, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Har pratat med eleverna

Han har själv haft samtal med tre elever, vänner till den mördade 17-åringen.

– Jag har pratat med dem som var mest kritiska till skolans agerande, jag ville höra vad de hade att säga.

I utredningen har framkommit att 16-åringen har varit inblandad i två våldsamma och hotfulla situationer under hösten. En inträffade bara någon vecka innan mordet och en skedde i matsalen tidigare i höstas.
Vid båda tillfällena har 16-åringen efter uppmaning från skolledningen varit hemma minst en vecka efteråt. Efter händelsen i matsalen fick ytterligare en elev stanna hemma.

Vad har utredningen kommit fram till?

– Det finns lite olika bilder. Några elever tycker att han är bråkig och aggressiv. Sakligt finns det ingen skillnad mellan deras vittnesmål och personalens uppgifter om vad som har hänt, och det har inte framkommit information om ytterligare incidenter. Det är hur de tolkar händelserna som skiljer. Eleverna har en annan bild av den här personens farlighet. Ledningen beskriver att även 16-åringen har varit utsatt vid något tillfälle. Han har varit en enstöring som mest har gått för sig själv, säger Jan Holmquist.

På vilket sätt skiljer sig elevernas bild från skolledningens?

– Eleverna drar andra växlar vad gäller hans farlighet, vilket är fullt begripligt. De har förlorat sin kompis. De tycker att skolan kunde ha gjort mycket mer och agerat kraftfullare, att skolan skulle ha stängt av honom tidigare.

Har 16-åringen haft kniv på skolan tidigare?

– Inte vad jag har fått fram utifrån den här utredningen.

Hade skolan kunnat förhindra det som hände?

– Av det som framkommit hittills finns inget som visar på att skolan hade kunnat förhindra det som hände. Men jag vill betona att jag säger det utifrån vad som kommit fram hittills.

Större kartläggning ska göras

Enskede gårds gymnasium har gjort tio anmälningar om kränkningar under året. Händelsen i matsalen skedde i början av oktober och rapporterades en vecka senare. Men incidenten som inträffade kort tid före knivdådet har inte anmälts.

– Nej, det stämmer. Jag kan inte svara på om det bedömdes vara under ribban för en anmälan eller om det berodde på tidsbrist.

Jan Holmquist har beslutat att utreda situationen på skolan ytterligare. Det kommer att göras av personer som inte arbetar på gymnasieavdelningen.

– Jag håller just nu på att tillsätta en mer omfattande utredning där vi försöker kartlägga hela hösten och orosläget. Både det som finns dokumenterat och det som inte finns dokumenterat. Eftersom det figurerar olika rykten på vad skolan skulle ha gjort och inte gjort vill vi ha en tydlig bild om vi ska kunna dra långtgående slutsatser, säger Jan Holmquist.