Byggchef bötfälls – hade dynamit på kontoret

Chefen glömde dynamiten på kontoret.
Chefen glömde dynamiten på kontoret.
Arbetsledaren på en byggarbetsplats i Vallentuna förvarade sprängmedel inne på kontoret. Nu döms han till dagsböter för oaktsamhet med explosiva varor.

En platschef på en byggarbetsplats vid Bällsta station i Vallentuna har varit oaktsam med byggets sprängmedel. På en hylla inne på kontoret förvarade chefen två sprängkapslar, som innehöll 1,5 kilogram dynamitsprängmedel.

För tingsrätten erkänner mannen, som är 45 år, att han mottagit en plastpåse med sprängmedlet. Däremot anser 45-åringen att det är underleverantören som utförde sprängningar på bygget som bär ansvaret att dynamiten inte tagits omhand.

I över fyra månader mellan 1 augusti till den 16 december 2014, låg dynamiten på kontorshyllan med fara för andras liv och säkerhet. Tingsrätten dömer 45-åringen till 30 dagsböter för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.