Dömdes för våldtäkt – fick ändå sommarjobb

Ungdomen fick sommarjobb – trots att han åtalades och dömdes för våldtäkt.
Ungdomen fick sommarjobb – trots att han åtalades och dömdes för våldtäkt.
Via källor inom kommunen kan Mitt i Haninge berätta hur en ungdom trots att han kort innan åtalats och dömts för våldtäkt mot barn fick sommarjobba på Haninge kommun. Nu ska kommunen se över sina rutiner.

Brottet har inträffat under de senaste åren.

Åklagaren begärde att ungdomen, som var 16 vid brottstillfället och dömdes mot sitt nekande, skulle dömas för grov våldtäkt mot barn, men såväl tingsrätt som hovrätt dömde honom för våldtäkt mot barn.

Påföljden blev ungdomstjänst 150 timmar och skadestånd på 130 000 kronor.

Han arbetade under sommarjobbet tillsammans med andra ungdomar.

I februari det aktuella året väcktes åtal. Månaden efter dömdes ungdomen i tingsrätten – bara tio dagar senare gav Haninge kommun honom sommarjobbet.

Sommarjobbspappren skrevs under i maj samma år.

Domen överklagades till hovrätten som i juni det aktuella året fastställde domen – bara tio dagar senare påbörjade den dömda ungdomen sitt kommunala sommarjobb som pågick i tre veckor.

Det har framgått i tingsrätten att den utsatta flickan mått väldigt dåligt efter händelsen.

Vi tycker självfallet att det är olyckligt om vi inte får rätt personer till de sommarjobben vi har, och vi kommer att titta på det här och se om vi kan förbättra våra rutiner framöver.
Anette Berggren, enhetschef på socialtjänstens arbetsmarknadsenhet

Anette Berggren, enhetschef på socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet, mejlar till Mitt i Haninge:

”När det finns en skyldighet enligt lag för arbetsgivare att genomföra registerkontroll (obligatorisk kontroll) så gör vi självfallet detta. Vi tycker självfallet att det är olyckligt om vi inte får rätt personer till de sommarjobben vi har, och vi kommer att titta på det här och se om vi kan förbättra våra rutiner framöver. I det här aktuella fallet skulle dock inte ett registerutdrag ha hjälpt oss då domen fastställdes i juni”, skriver hon.

Ni hade alltså inte kännedom om förundersökningen eller åtalet mot personen?

”Nej”, svarar Anette Berggren.

Hur kan ni förbättra era rutiner?

”Vi har två anställningsspår, och det ena utifrån vanligt rekryteringsförfarande. Vi använder oss av ett digitalt rekryteringsstöd som publicerar uppdraget att hantera ansökningar, och vi ser nu över hur och vilka kontrollfrågor vi har rätt att ställa. Det andra anställningsspåret är utifrån prioriterad ungdom, där vi hittar en särskild anpassad plats utifrån individens behov.”

Detta är väldigt svårt, vi får inte in de här uppgifterna.
PH Magnusson, personaldirektör Haninge kommun

PH Magnusson, personaldirektör i Haninge kommun, intygar för Mitt i Haninge att det är just socialtjänstens arbetsmarknadsenhet som ansvarar för rekryteringar till de kommunala sommarjobben.

– Vi på kommunens HR är inte alls inblandade i dessa rekryteringar, säger han.

Men får kommunen ingen information om personer som rekryteras precis åtalats eller misstänks för brott?

– Nej, bara om det som skett gäller en misstänkt som är anställd i kommunen. Detta är väldigt svårt, vi får inte in de här uppgifterna. Det här fallet du talar om handlar om en ferieanställd skolungdom som socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet rekryterat. Det är klart, man kan ju ta referenser, men hur det sker i detalj är en annan fråga, säger PH Magnusson.

– Men jag kan vidimera att när det gäller att få ut saker och ting ur belastningsregistret så får vi inte det förrän domen vunnit laga kraft (domen vann laga kraft i juli det aktuella året reds anm), fortsätter han.

Ser du det som ett problem för er på Haninge kommun att ni inte har information om eventuella åtal eller brottsmisstankar vid rekryteringar?

– Det där uttalar jag mig inte om, säger PH Magnusson.

I dagsläget erbjuds 450 ungdomar sommarjobb varje år i kommunen.