Sju års fängelse för våldtäkter mot barn

Svea hovrätt
Mannen friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten till fängelse i sju år.
Mannen var åtalad för flera fall av våldtäkt mot barn, men friades helt i tingsrätten.
Nu har fallet prövats på nytt.
Hovrätten fäller mannen på samtliga punkter och dömer honom till fängelse i sju år.

För knappt ett år sedan åtalade en man från Sollentuna för sammanlagt 11 fall av grov våldtäkt mot barn. Enligt utredningen var flickan i 10-årsåldern när övergreppen började.

I våras togs fallet upp i tingsrätten.

Tingsrätten ansåg att målsägandens berättelse var trovärdig, men att vissa delar borde bedömas med viss försiktighet. Med utgångspunkt i detta slog tingsrätten fast att den samlade bevisningen inte var tillräckligt stark för att det skulle vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade begått någon av gärningarna.

Därför friades mannen på samtliga punkter som rörde de fysiska övergreppen.

Han dömdes dock, mot sitt nekande, för barnpornografibrott.

Nu har Svea hovrätt prövat fallet – och gjort en helt annan bedömning.

Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, inte att flickan varit motsägelsefull i sin berättelse, och att hennes uppgifter är ”allt igenom trovärdiga”.

Hovrätten dömde därför mannen för 10 fall av våldtäkt mot barn, varav tre fall rubriceras som grovt brott.

Påföljden blir fängelse i sju år.