Hovrättsdom efter tortyrmisshandeln

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot 33-åringen.
Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot 33-åringen.
33-åringen fick inget gehör för sin önskan om ett mildare straff. Hovrättsdomen har fallit mot en av de två män som misshandlade en Lidingöpappa under tortyrliknande former - bland annat klipptes pappans lilltår av medan barnen var hemma.

I början av juli dömdes två män, då 23 respektive 32 år gamla, för synnerligen grov misshandel mot en Lidingöpappa. Misshandeln skedde en natt i februari medan barn i familjen var hemma och kulminerade med att männen klippte av pappans lilltår.

Stockholms tingsrätt beskrev händelseförloppet som tortyrliknande och dömde båda männen till sex års fängelse. Den yngre dömdes till ytterligare sex månaders fängelse eftersom han några dagar tidigare bland annat misshandlat pappans son.

Båda männen överklagade domen. Efter att åklagaren ville se ett strängare straff och ha 23-åringen dömd för våldtäkt drog han dock tillbaka sin överklagan. Därför har Svea hovrätt bara tagit ställning till 33-åringens dom.

I sin överklagan hävdade 33-årige att han befunnit sig i ett black out-tillstånd under den del av misshandeln som avser brännande med cigarett och klippande av tår. Han motsatte sig också att han skulle ha hindrat familjen att lämna sitt hem och tvingat kvinnan i familjen att köra honom och 23-åringen därifrån. Försvaret motsatte sig därför att att han skulle dömas för olaga frihetsberövande och olaga tvång, samt att misshandeln skulle bedömas som synnerligen grov. Åklagaren yrkade i stället på att 33-åringen skulle dömas till ett väsentligt längre fängelsestraff.

Hovrätten gör samma bedömningar som tingsrätten och fastställer den tidigare domen. Straffet blir detsamma, sex års fängelse. Inför rättegången hade hovrätten beställt en så kallad paragraf sju-utredning, en liten sinnesundersökning, av 33-åringen. Enligt hovrätten visar den han inte led av någon allvarlig psykisk störning när han utförde brotten. 33-åringens egna uppgifter om att han skulle ha drabbats av någon form av black out ger inte heller tillräckligt stöd för sådana slutsatser, enligt hovrätten. Hovrätten anser också att det utdragna händelseförloppet med en rad olika gärningar talar starkt för att 33-åringen varit medveten om vad han gjorde.

33-åringen ska fortsätta vara häktad till domen vinner laga kraft. Senast 2 november ska den överklagas till Högsta domstolen.

LÄS MER: Dömd för tortyrmisshandel ska sinnesundersökas

LÄS MER: Sex års fängelse för tortyrmisshandel

LÄS MER: Familjefar brutalt torterad i sitt hem

LÄS MER: Skulle klippa tårna av Lidingöpappa