Ingen straffskärpning åt dömd seriebrottsling

Flera av brotten begicks under veckorna före mannens 18-årsdag.
Flera av brotten begicks under veckorna före mannens 18-årsdag.
En ung man från Järfälla som i Södertörns tingsrätt dömts bland annat för misshandel och försök till våldtäkt mot barn får inte sitt straff, tio månaders sluten ungdomsvård, skärpt av hovrätten.

I slutet av 2016 dömdes en då 18-årig man från Järfälla för en rad brott begångna under tiden då han var 17 år gammal. Han dömdes för bland annat ringa narkotikabrott, för att våldsamt tillsammans med vänner ha rånat en butik i Hammarbyhöjden i juni 2016, och för att ha rånat två ungdomar på en moped i Järfälla i slutet av maj 2016.

Dessutom dömdes 18-åringen för en rad brott begångna mot en minderårig flicka. I början av 2016 tvingade 18-åringen med sig flickan i en bil tillsammans med flera vänner. Han försökte tvinga flickan till samlag och hotade med att köra över henne med bilen om hon vägrade. En av 18-åringens vänner satte stopp för övergreppet och flickan släpptes till slut.

Bara några dagar senare blev flickan misshandlad av 18-åringen, som snabbt blev belagd med kontaktförbud under polisutredningen, ett förbud han bröt mot när han några månader senare passerade flickan och förolämpade henne.

Södertörns tingsrätt dömde för dessa handlingar 18-åringen för olaga frihetsberövande och för försök till våldtäkt mot barn. För flera av brotten pålades han att, tillsammans med sina vårdnadshavare, betala höga skadestånd.

Tingsrätten resonerade så att det sammanlagda straffvärdet för brottsligheten var omkring tre år och nio månader. Men detta straff reducerades, med hänsyn till att många av brotten begåtts när han var 17 år gammal, till bara ett år och tre månader. Men inte heller detta straff utdömdes, utan istället dömdes han till tio månaders sluten ungdomsvård utan möjlighet till villkorlig frigivning.

Många av domarna överklagades till hovrätten som i slutet av mars kom med sitt domslut. Utöver att korrigera vissa av skadeståndskraven gör hovrätten ingen annan bedömning än tingsrätten, och 18-åringens straff – tio månaders sluten ungdomsvård – fastställdes.