Kriminella Solnabor ska straffas snabbare

Klappat och klart för Solnas kriminella.
Klappat och klart för Solnas kriminella.
Snabba bud är nya melodin när Solna stad och polisen samarbetar kring kriminaliteten.

Ett snabbspår för brottslingar – det vill lokalpolisen i Solna och staden inrätta. I höst inleds ett försök kring snabbare lagföring av kriminella Solnabor. Förhoppningen är att en snabbare handläggning av rättsväsendet ska få bort unga från kriminalitet samt skapa tryggare miljöer.

– Att snabbt få bort kriminella element i närmiljön är viktigt. I Solna jobbar vi aktivt med närpolisen för att skapa tryggare boendemiljöer vilket har resulterat i flera konkreta insatser som exempelvis bättre belysning och rustade gatu- och parkmiljöer. Med snabbare lagföring av kriminella ges polisen bättre lokala förutsättningar att öka tryggheten, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Fakta

Snabbare handläggning

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande föreslås i brottmål omfattande lokalpolisområdena Solna, Täby och Rinkeby. Både polis, åklagare, domstol och kriminalvård ingår och samverkar. Ett första steg av testet påbörjas redan hösten 2017, med unga förövare över 18 år. I april 2018 ska steg två genomföras och i steg tre, som startar 1 januari 2019, ska även yngre lagöverträdare omfattas.

Källa: Solna stad