Kvinnomisshandel – brottet som ökar mest

Anmälningar av personbrott ökar i Nacka, allra mest när det gäller kvinnomisshandel
Anmälningar av personbrott ökar i Nacka, allra mest när det gäller kvinnomisshandel
Anmälningarna av kvinnomisshandel ökar kraftigt i Nacka, betydligt mer än i riket i stort.
Även anmälningar om misshandel av män ökar till skillnad mot riket i stort där de anmälningarna minskar.

Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade i veckan preliminär statistik över anmälda brott 2018.

I Nacka är förmögenhetsbrott fortsatt det brott som polisanmäls mest, även om anmälningarna minskar med sex procent till 5 811 brott.

Ökar mest

Det brott där ökningen är störst är brott mot person. Anmälningarna ökar med  åtta procent till 1 657 brott.

Allra störst är ökningen när det gäller anmälningar av kvinnomisshandel utomhus. 55 sådana anmälningar gjordes i fjol, en ökning med 41 procent. Enligt den än så länge preliminära Brå-statistiken är ökningen störst när det gäller brott där kvinnan och gärningspersonen känner varandra, plus 115 procent, till totalt 28 anmälningar.

I riket i stort ökade anmälningarna om kvinnomisshandel betydligt mindre, med tre procent, till 28 400 anmälda brott.

Fler män anmäler

Även misshandelsanmälningar mot män ökar preliminärt. 173 sådana anmälningar gjordes i Nacka i fjol, en ökning med tolv procent. Flertalet anmälningar handlar om män som misshandlats av en okänd gärningsperson. Brottsutvecklingen i Nacka skiljer sig jämfört med riket i stort. I riket som helhet minskar antalet anmälningar av misshandel mot män preliminärt med sex procent till 30 600 brott.