Läkare ville döda kvinna med sten

Svea hovrätt dömde i maj mannen till rättspsykiatrisk vård.
Svea hovrätt dömde i maj mannen till rättspsykiatrisk vård.
I december gick en 46-årig man, beväpnad med stenar, till våldsam attack mot en kvinna.
Offret och mannen, som är läkare, kände inte varandra.
Mitt i har undersökt bakgrunden till det ovanliga och brutala brottet som skakade Kungsholmen.

Våldet var kraftfullt. Med två stenar slog läkaren mot kvinnan med sådan kraft att det enligt rättsläkaren fanns fara för hennes liv.

Offret har i förhör berättat att mannen dök upp när hon tog en rökpaus utanför arbetsplatsen på Kungsholmen. När hon inte kunde ge mannen en cigarett gick han till attack.

Efter stort tumult lyckades kvinnan freda sig och mannen kunde gripas av polis. Poliserna har vittnat om att läkaren då uttryckte besvikelse över att han inte dödat kvinnan.

Dömdes till rättspsykiatrisk vård

Den 46-årige läkaren har i förhör berättat att han upplevde det som att det pågick ett krig mellan mörk och ljus materia där människor var ute efter att skada eller döda honom.

Mannen fick genomgå en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han led av en manisk psykos när han angrep kvinnan. Han var också påverkad av amfetamin. Svea hovrätt dömde honom den 24 maj till rättspsykiatrisk vård.

Åklagare Ola Tingvall säger att läkaren skiljer ut sig som gärningsman.

– Det är väldigt ovanligt att den här typen av individer begår ett sådant här brott. Personer som gör det är inte sällan dömda för annan allvarlig våldsbrottslighet och har ett våldskapital.

Läkarens droganvändning var känd

Mitt i har granskat läkarens historik och funnit att både hans arbetsgivare och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i över två år känt till att läkaren använde droger och led av psykiska besvär.

IVO fick kännedom om läkaren via en orosanmälan i oktober 2014 sedan läkaren lagts in på en psykavdelning. I mars 2015 dömdes han också för ringa narkotikabrott efter att haft en mindre mängd amfetamin på sig.

IVO:s utredning visade att hans sjukdomsbild med stor sannolikhet påverkade hans arbete. IVO beslutade om en uppföljning senare men i övrigt avslutade man ärendet.

Men problemen fortsatte. Vid ett tillfälle stängde arbetsgivaren av honom för att man inte kunde garantera patientsäkerheten. Läkaren omplacerades till en annan avdelning.

”Var uppskattad av patienterna”

I augusti 2015 inledde IVO sin uppföljning och den ledde fram till beslut om en treårig prövotid. Beslutet innebar att IVO upprättade en särskild prövotidsplan som läkaren var skyldig att följa. Prövotiden innebar dock inget hinder för honom att jobba vidare.

Sommaren 2016 uppmärksammade polisen IVO om att läkaren återigen var misstänkt för narkotikabrott samt hemfridsbrott. Men i augusti var han fortfarande i tjänst och arbetade med äldre människor.

– Han hade placering hos oss som en del av sin rehabilitering. Med det upplägg som vi hade fungerade han och han var uppskattad av patienterna, säger hans förra chef.

Men någon gång i början på hösten 2016 slutade läkaren att komma till jobbet.

– Jag vet inte vad som hände. Han dök bara inte upp, säger den tidigare chefen.

Den 5 december är han kallad till ett nytt möte med IVO. Då sitter läkaren i förvar efter den våldsamma attacken några dagar tidigare.

När Mitt i ringer läkarens tidigare chefer känner ingen till händelsen på Kungsholmen. Först den 6 april i år avslutades hans anställning formellt.

Smärta i huvud och nacke

I tingsrättens dom framgår det att offret efter händelsen upplevt det som jobbigt att ha folk nära sig i till exempel tunnelbanan. Hon kunde dock relativt snabbt komma tillbaka i normala rutiner trots krosskador i ansikte och huvud, blåmärken över stora delar av kroppen och smärta i huvud och nacke.

– Det obehagliga är att den här typen av angrepp inte går att skydda sig emot. Det händer inte i en våldsam miljö och det tror jag alla kan identifiera sig med. Kan hon råka ut för det här kan alla andra göra det också även om risken är oerhört liten, säger åklagaren Ola Tingvall.

Fakta

Så många får legitimationen återkallad

35 legitimationer återkallades 2016. Det kan jämföras 43 stycken 2015 och 31 legitimationer 2014.

Antalet beslut om prövotid har ökat. HSAN fattade beslut om prövotid 62 gånger 2016 vilket kan jämföras med 49 respektive 28 gångar för åren 2015 och 2014.

Källa: Beslut från HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd)