Lärare erbjöd bättre betyg mot betalning

Svea hovrätt
Nu går Hovrätten på tingsrättens linje och dömer läraren för mutbrott.
En lärare i Huddinge ska ha erbjudit elever bättre betyg mot betalning. Nu går Hovrätten på tingsrättens linje och dömer läraren för mutbrott.

 

Det var under 2013 som en lärare på en komvux-utbildning på en skola i Huddinge ska ha erbjudit två elever bättre betyg i ett ämne om de betalade 2000 kronor vardera.

Inga pengar ska ha bytt händer, men när uppgiften nådde fram till rektorn på skolan polisanmälde denne läraren.

Södertörns tingsrätt fällde läraren för mutbrott, vilket resulterade i villkorlig dom och 19 000 kronor i dagsböter. Domen kom i slutet av 2015 och överklagades till Svea hovrätt.

Enligt domen ska elevernas berättelser har varit detaljrika och tingsrätten fann ingen anledning att ifrågasätta deras trovärdighet.

Nu väljer Hovrätten att gå på tingsrättens linje och anser det är styrkt att läraren gjort sig skyldig till mutbrott, men sänker antalet dagsböter från 50 till 30 stycken, vilket innebär böter på 11 400 kronor.

Läraren nekar till gärningen, och hävdar att samtalet med de två eleverna aldrig har ägt rum.


Läs fler Huddingenyheter: